Chúng tôi cung cấp công nghệ và giải pháp cho chuỗi cung ứng ngành công nghiệp ô tô với chi phí cạnh tranh - cho dù bạn cần kiểm soát quá trình lưu thông của từng mặt hàng hay quản lý theo mô hình JIT (Just in Time Manufacturing) để hỗ trợ hoạt động sản xuất tinh gọn.
Các giải pháp của chúng tôi được tùy chỉnh theo nhu cầu của ngành công nghiệp tự động và được thiết kế để tạo sự đơn giản khi sử dụng cho tất cả các bên liên quan. Bây giờ bạn có thể quản lý một cách hiệu quả quá trình lưu thông của nguyên vật liệu và tối ưu hóa dịch vụ.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Liên tục cải thiện quy trình làm việc của bạn với các tính năng hữu ích.

LỢI ÍCH CHÍNH