Orgit luôn tham gia vào tất cả các giai đoạn trong chuỗi cung ứng của ngành thời trang. Giải pháp WMS360TM của chúng tôi được sử dụng để tối ưu hóa hoạt động của kho thời trang và may mặc lớn với các quy trình tự động mới nhất. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho việc mua hàng, giao nhận hàng hóa, lưu kho, đặt hàng, vận chuyển và giao hàng. Nếu bạn cần tự động hóa các hoạt động bán lẻ của mình, chúng tôi có thể giúp bạn với các giải pháp từ công nghệ sản xuất hàng may mặc đến việc giao hàng chặng cuối.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Tiêu chuẩn doanh nghiệp mới: Doanh nghiệp của bạn

LỢI ÍCH CHÍNH

Chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt trong thị trường thời trang và may mặc có tính cạnh tranh cao như hiện nay.