Các công nghệ mới đang thay đổi ngành bán lẻ và tạo ra sự thay đổi lớn trong hành vi của người tiêu dùng. Cuộc cách mạng này có tác động mạnh đến hoạt động hậu cần, vì thương mại kỹ thuật số đã thay đổi hoàn toàn cơ sở hạ tầng của bên dịch vụ trọn gói và kỳ vọng của người tiêu dùng. Phân phối đa kênh cần phải được quản lý như áp lực trong cuộc đua để cung cấp các giải pháp đầu cuối. Triển khai công nghệ phù hợp là chìa khóa để quản lý các thay đổi thành công trong ngành bán lẻ

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Phát triển hoạt động bán lẻ của bạn với Công nghệ và Dịch vụ của Orgit

LỢI ÍCH CHÍNH

STS mang lại một giải pháp tích hợp đầy đủ từ công ty sản xuất đến giao hàng đến chặng cuối. Hoạt động của bạn sẽ được hưởng lợi từ: