Khi chuỗi cung ứng toàn cầu phát triển ngày càng chuyên biệt và phức tạp, ngày càng có nhiều công ty thuê ngoài hoạt động logistics. Vì thế, các nhà cung cấp dịch vụ Logistics bên thứ ba (3PL) cũng cần phải nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi từ môi trường bằng cách nâng cao tính linh hoạt, tính cơ động và ứng dụng công nghệ vào quản lý. Việc ứng dụng giải pháp toàn diện trong giao nhận là bắt buộc để có được lợi thế về tài chính và vận hàng. Orgit cung cấp các giải pháp sáng tạo với mức chi phí phù hợp để giúp các công ty 3PL thành công.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Tăng trưởng dịch vụ 3PL của bạn với Công nghệ và Dịch vụ từ Orgit

LỢI ÍCH CHÍNH

Đơn giản hóa quy trình xử lý tài liệu và hình ảnh