CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này chi phối cách Orgit, Inc. sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Orgit, Inc., khi bạn sử dụng trang web www.orgit.ai ("Trang web").

Orgit, Inc. cam kết đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định để xác minh khi bạn khi sử dụng trang web này, bạn có thể yên tâm rằng thông tin bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư.

Orgit, Inc., đôi khi có thể thay đổi chính sách này bằng cách cập nhật trang web. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để cập nhật thông tin. Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 1 năm 2018.

THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN

Thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng có thể được thu thập theo nhiều cách khác nhau; bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, điền vào biểu mẫu, trả lời khảo sát và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc các nguồn khác mà chúng tôi cung cấp trên Trang web. Người dùng có thể được yêu cầu, khi thích hợp, cung cấp tên, địa chỉ email, số điện thoại. Tuy nhiên, người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần khai báo thông tin. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng khi họ tự nguyện cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Trang web.

THÔNG TIN NHẬN DẠNG PHI CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với Trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về Người dùng khi kết nối với Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

COOKIES TRÌNH DUYỆT WEB

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookie" để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Trình duyệt web của Người sử dụng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể cài đặt trình duyệt web của mình để từ chối cookie hoặc để nhận thông báo khi cookie gửi thông tin. Lưu ý là nếu người dùng làm như vậy, một số phần của Trang web có thể không hoạt động.

CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP

Orgit, Inc. có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

Để chạy và vận hành Trang web của chúng tôi: Chúng tôi có thể cần hiển thị thông tin của bạn trên Trang web một cách chính xác.

Để cải thiện dịch vụ khách hàng: Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu cần hỗ trợ của bạn hiệu quả hơn.

Để cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong tổng hợp để hiểu cách Người dùng trong nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang web của chúng tôi.

Để cải thiện Trang web của chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi bạn cung cấp để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Để chạy các quảng cáo, cuộc thi, khảo sát hoặc tính năng khác của Trang web: Để gửi thông tin cho Người dùng, họ đã đồng ý nhận, về các chủ đề mà chúng tôi nghĩ sẽ được họ quan tâm.

Để gửi email định kỳ: Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi thông tin và cập nhật cho Người dùng liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi, thắc măc và/hoặc các yêu cầu khác của người dùng.

CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Trang web của chúng tôi.

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân Người dùng cho bên khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp nói chung không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của người truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh và Trang web hoặc điều hành các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba này cho các mục đích giới hạn đó với điều kiện bạn đã cho phép chúng tôi.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ

Nếu Người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức về công ty, các cập nhật, thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v. Chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành doanh nghiệp của mình và Trang web hoặc quản trị các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi các bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba này cho các mục đích giới hạn đó với điều kiện bạn đã cho phép chúng tôi.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên Trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, bên cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Khi duyệt web và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến Trang web của chúng tôi, tuân theo các điều khoản và chính sách của trang web đó.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Orgit, Inc. có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ đăng một thông báo trên trang chính của Trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp Người dùng bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hay không. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách quyền riêng tư này định kỳ và hiểu về các sửa đổi.

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận với chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi các thay đổi đối với chính sách này đã được đăng, bạn sẽ xem như là chấp nhận những thay đổi đó.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư, quy định của trang web hoặc tương tác của bạn với trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sales@orgit.ai