Đội ngũ kĩ thuật của Orgit nắm rõ quy trình hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu - Orgit đã phát triển, xây dựng, thử nghiệm và triển khai các giải pháp trong được sử dụng hằng ngày tại các ngành sản xuất, kho bãi và công ty giao nhận. Nhờ vào kinh nghiệm thực tế và sự chủ động tham gia trực tiếp vào quá trình thay đổi chuỗi cung ứng, chúng tôi hiểu rõ những thách thức của ngành, từ đó luôn nắm bắt xu hướng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và phức tạp của khách hàng tốt hơn.