Chào mừng bạn đến thư viện tài nguyên của chúng tôi chứa các tài liệu chính như bài viết, nghiên cứu trường hợp, blog, infographics, video, sách trắng, và nhiều hơn nữa. Truy cập thuận tiện nguồn tài nguyên đa phương tiện của Orgit Technology Services bất cứ thời gian nào và bất cứ đâu

Bài viết mới nhất

Blog và thông tin mới nhất

Ứng dụng của Internet of Things (IoT) trong ngành Logistics

Ứng dụng của Internet of Things (IoT) trong ngành Logistics

Với sự xuất hiện của mạng lưới kết nối internet IoT đang làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành dịch vụ kho bãi và cung ứng hàng hó ...

Giải pháp quản lý kho WMS dành cho VMSCO

Giải pháp quản lý kho WMS dành cho VMSCO

Với hệ thống nhập đơn hàng vận chuyển dễ sử dụng, dễ dàng loại bỏ hàng hóa cho Biên nhận hàng hóa, VMSCO có thể xử lý một số lượng l ...

Các Tiêu Chí Lựa Chọn Phần Mềm Quản Lý Kho WMS

Các Tiêu Chí Lựa Chọn Phần Mềm Quản Lý Kho WMS

Theo dự báo, thị trường phần mềm quản lý kho toàn cầu (WMS) đạt doanh thu là 1,69 tỷ USD năm 2017 và dự kiến ​​sẽ có mức tăng trưởng ...

Cách Đơn giản hóa Hoạt động với Phần mềm Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM)

Cách Đơn giản hóa Hoạt động với Phần mềm Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM)

Một chiến lược quản lý chuỗi cung ứng tốt luôn ưu tiên việc theo dõi, vận chuyển và cập nhật giao hàng theo thời gian thực. 

Ba lợi ích của Dịch vụ Tư vấn Quản lý Chuỗi cung ứng

Ba lợi ích của Dịch vụ Tư vấn Quản lý Chuỗi cung ứng

Bạn đã sẵn sàng để đọc một thống kê sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ về toàn bộ cách tiếp cận để quản lý chuỗi cung ứng?

Direct Mail triển khai Solocate để quản lý việc điều phối, định tuyến và giao hàng

Direct Mail triển khai Solocate để quản lý việc điều phối, định tuyến và g ...

Direct Mail đã sử dụng một giải pháp khác trong hơn ba năm. Họ thấy rằng dịch vụ mà cung cấp đã trở lên cũ kỹ và ngày càng kém linh ...

Đặt ra tiêu chuẩn “Vươn tới đỉnh cao” – bạn đang cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng?

Đặt ra tiêu chuẩn “Vươn tới đỉnh cao” – bạn đang cung cấp dịch vụ hoàn hảo ...

Dịch vụ khách hàng hoàn hảo không còn là một phần thưởng bổ sung khi tương tác với khách hàng, mà trở thành điều khách hàng mong đợi ...

Bạn Có Đang Chuyển hóa Hoạt động Nghiên cứu & Phát triển (R&D) Sản phẩm Vào việc Ra Quyết định Thông minh?

Bạn Có Đang Chuyển hóa Hoạt động Nghiên cứu & Phát triển (R&D) Sản phẩm Và ...

Những tiến bộ công nghệ, những khám phá khoa học và những phát minh sáng tạo mới được phát kiến từ hoạt động nghiên cứu và phát triể ...

Mối quan tâm hàng đầu của Bạn có phải là hàng tồn kho?

Mối quan tâm hàng đầu của bạn có phải là hàng tồn kho?

Việc quản lý hàng tồn kho có thể bị quá tải. Vấn đề không nằm ở việc kho hàng lớn hay nhỏ, mà phụ thuộc vào  sự chính xác, thời gian ...

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Hệ thống quản lý kho (WMS) chưa?

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Hệ thống quản lý kho (WMS) chưa?

Tại Orgit, chúng tôi là những nhà giải quyết vấn đề, nhà tư tưởng thế hệ mới và những người làm việc tích cực và hiệu quả.