Giải pháp quản lý kho WMS dành cho MGMBOSCO

Giải pháp quản lý kho WMS dành cho MGMBOSCO

 

Về khách hàng

MGMBOSCO chuyên quản lý các dịch vụ hậu cần, vận chuyển và phân phối, bao gồm cả dịch vụ ngoại quan và lắp ráp. Công ty vận hành kho tại một số địa điểm ở Jakarta, Bekasi, Makarsa, Surabaya, có diện tích hơn 40.000m², trong đó khoảng 25.000m² trong nhà.

Khó khăn của khách hàng

MGMBOSCO có 100-200 đơn đặt hàng vận chuyển và Biên nhận hàng hóa mỗi ngày, đến nhiều địa điểm của nhiều khách hàng trên khắp Indonesia. Những đơn đặt hàng vận chuyển đang được thực hiện bởi các công ty vận chuyển thứ 3 khác nhau.


Các vấn đề như nhân viên không biết đâu là hàng hóa cần chọn cho đơn hàng. Họ không biết đâu là vị trí tốt nhất cần đặt hàng hóa. Những vấn đề này khiến họ mất rất nhiều thời gian để xử lý Đơn đặt hàng và Biên nhận hàng hóa.
Một lượng lớn các thùng chứa đã hết hạn, vì họ không biết thùng giấy nào cần chọn theo mức độ ưu tiên của ngày hết hạn. 

Giải pháp của ORGIT


ORGIT với giải pháp Hệ thống quản lý kho giúp MGMBOSCO thoát khỏi những vấn đề đó. Với hệ thống nhập đơn hàng vận chuyển dễ sử dụng, dễ dàng cất hàng hóa cho Biên nhận hàng hóa, MGMBOSCO có thể xử lý số lượng lớn đơn đặt hàng vận chuyển, Biên nhận hàng hóa vào hệ thống mỗi ngày, sau đó WMS tự động đề xuất các địa điểm để phân bổ hàng hóa, chọn hàng cho đơn hàng khác nhau.


WMS cung cấp cho họ giải pháp để giải quyết tất cả các khó khăn của khách hàng. Hệ thống quản lý kho giúp soạn hàng nhanh chóng theo các tiêu chí Fifo, Fefo, Batchlot một cách hiệu quả. Chúng tôi giúp công ty Nhận hàng, xử lý Đơn hàng nhanh chóng.

Kết quả đạt được

 

  • Kể từ khi ra mắt từ ngày 6 tháng 11 năm 2016, WMS đã tiến hành thuận lợi với hàng ngàn Đơn đặt hàng vận chuyển, Biên nhận hàng hóa cho MGMBOSCO.
  • Được tích hợp với SAP.
  • Khách hàng rất hài lòng với các dịch vụ Hỗ trợ, Bảo trì của WMS và ORGIT, và có phương án lập kế hoạch tích hợp hơn nữa với các hệ thống quản lý khác của họ trong công ty.