Mở khóa dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu trong chuỗi cung ứng

Mở khóa dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu trong chuỗi cung ứng

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của dữ liệu lớn. Với sự ra đời của điện toán đám mây có thể truy cập và các ứng dụng chuỗi cung ứng số hóa, các doanh nghiệp thực sự có thể phải lưu trữ khối lượng dữ liệu khổng lồ. Nhưng vấn đề tiếp theo là các doanh nghiệp không thể biến những núi dữ liệu này thành tài sản sinh lời.

Một nghiên cứu năm 2018 của American Shipper cho thấy vào năm 2020, sẽ có 44 nghìn tỷ gigabyte dữ liệu trong vũ trụ kỹ thuật số ... Các doanh nghiệp sẽ đạt được thành công thông qua việc khai thác hiệu quả những hiểu biết có liên quan từ các bộ dữ liệu phức tạp và vô tận. Tuy nhiên, vấn đề sẽ không dừng lại ở đó - họ sẽ cần sử dụng những hiểu biết này để cải tổ hiệu quả các quy trình nội bộ và mối quan hệ khách hàng.

Doanh nghiệp không có khả năng bắt kịp

Khối lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra bởi các mạng lưới chuỗi cung ứng ngày nay và các nỗ lực số hóa mới được triển khai mang đến cho các doanh nghiệp một thách thức mới. Những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ chuỗi cung ứng đã cho phép các doanh nghiệp hợp lý hóa mạng lưới và thu thập dữ liệu về quy trình của họ.

Tuy nhiên, nếu không có chiến lược phân tích dữ liệu lớn và quản lý dữ liệu doanh nghiệp tích cực, thế giới sẽ có nguy cơ chìm trong dữ liệu rời rạc - hoặc tệ hơn là tiếp nhận thông tin sai. Phức tạp hơn nữa, nghề phân tích dữ liệu lớn trong kinh doanh thông minh còn tương đối mới, điều này khiến cho việc chiêu mộ nhân sự có trình độ trở nên khó khăn.

Trong khi phân tích dữ liệu có tiềm năng đáng kinh ngạc để định hình và củng cố mạng lưới chuỗi cung ứng, quá tải dữ liệu thực sự có thể kìm chân các doanh nghiệp, nếu không được xử lý chính xác. Quá tải dữ liệu thực sự có thể che giấu những hiểu biết tiềm năng hoặc dẫn đến kết luận thiếu chính xác do kết luận rút ra từ các mối tương quan ngẫu nhiên và không thực tế.

Tại sao việc đo lường chuỗi cung ứng có giá trị?

Dữ liệu, khi được thu thập một cách có ý nghĩa, có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện quy trình chuỗi cung ứng bằng những hiểu biết dựa trên phân tích. Tại từng thời điểm nhất định, có vô số lô hàng được vận chuyển trên toàn thế giới, tại mọi điểm trong mạng lưới.

Hằng hà sa số hàng hóa kèm theo khối dữ liệu khổng lồ. Tất nhiên là vậy, trong bất kỳ chuỗi cung ứng nào, mục tiêu là để giao hàng được giao nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể.

Để các doanh nghiệp thực hiện điều này, họ cần có những phương thức hiệu quả, có ý nghĩa để phân tích hàng núi dữ liệu họ tạo ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.

Lợi ích của việc sử dụng các phân tích dữ liệu lớn để phát triển mạng lưới chuỗi cung ứng mạnh hơn bao gồm:

  • Hoạch định nhu cầu đã được chấp thuận
  • Thời gian phản hồi nhanh hơn, hiệu quả hơn
  • Tối ưu hóa mạng lưới
  • Quản lý hàng tồn kho chính xác hơn

 

Thiết lập cơ sở hạ tầng để thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu là điều thiết yếu

Khi một chiến lược dữ liệu được thiết lập, chiến lược đó phải đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu bằng mọi giá. Trong trường hợp dữ liệu, tiêu chuẩn hóa chính là chìa khóa để đơn giản hóa

Mục đích là để bám sát các mối tương quan phi nhân quả, không ngẫu nhiên mà chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Đây là phương pháp chủ yếu đứng sau phân tích dữ liệu lớn - trong đó mục tiêu cuối cùng là tìm ra những hiểu biết có thể hiện thực hóa trong chiến lược chuỗi cung ứng và mô hình kinh doanh.

Việc thực hiện phân tích dữ liệu lớn đang trở nên quan trọng để tối ưu hóa mạng lưới chuỗi cung ứng. Trong một nghiên cứu của Accenture, tiết lộ rằng, có tới 97% các chuyên gia chuỗi cung ứng báo cáo rằng họ hiểu rõ lợi ích của phân tích dữ liệu lớn, thì chỉ có 17% báo cáo cho biết họ đã thực hiện các phân tích này trong quy trình chuỗi cung ứng.

Các doanh nghiệp có khả năng thay đổi các ưu tiên của họ và thực hiện chiến lược dữ liệu mạnh mẽ sẽ dẫn đầu thị trường hôm nay.

Bạn đã sẵn sàng khai thác sức mạnh của dữ liệu chuỗi cung ứng của mình? Chúng tôi đã sẵn sàng khởi động cùng doanh nghiệp của bạn.