Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận này được sửa đổi lần cuối vào ngày 3 tháng 1 năm 2018.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng trước khi truy cập trang www.orgit.ai, do Orgit, Inc sở hữu và vận hành. Thỏa thuận này ghi lại các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý gắn liền với việc sử dụng Trang web tại www.orgit.ai.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang web theo bất kỳ cách nào, xem hoặc duyệt Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Tại một số thời điểm nhất định trong quá trình chuyển trang trên trang web www.orgit.ai, bạn có thể được yêu cầu chia sẻ địa chỉ email hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác với chúng tôi. Như quy định trong các Điều khoản và Điều kiện, thông tin đó sẽ không bao giờ được chia sẻ với bên thứ ba và cũng sẽ không bao giờ được hiển thị công khai nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ phía bạn.

Địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được sử dụng để gửi cho bạn hoặc để thông báo cho bạn về bất kỳ thông tin cụ thể nào mà bạn yêu cầu cần được thông báo.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Trang web này và các thành phần của trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin; trang web này sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý về tính chính xác, hữu ích hoặc tính sẵn có của bất kỳ thông tin nào được truyền hoặc cung cấp qua trang web và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong thông tin đó.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web và tất cả nội dung gốc của trang web là tài sản duy nhất của Orgit, Inc., và vì vậy nó được bảo vệ hoàn toàn nhờ bản quyền quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ liên quan khác.

KẾT THÚC

Orgit, Inc., có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web mà không cần thông báo trước.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi, quan tâm hoặc thắc mắc nào về các Điều khoản và Điều kiện này hoặc nếu bạn gặp khó khăn khi chuyển trang và sử dụng trang web, vui lòng liên hệ qua sales@orgit.ai.